fbpx

הצטרפות למינוי

ברוכים הבאים

רמת מנוי שנה

בחרת את FREE רמת המנוי.

המחיר עבור חשבון הוא ‪<‬strong‪>ILS 0.00‪‬ עכשיו.


פרטי משתמש כבר יש לך משתמש? התחבר כאן

השאר את זה ריק

תנאי שימוש

תנאי שימוש בפורטל האינטרנט “המומלצים”

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. עצם גלישתך בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים אליו, מהווה הסכמה כל האמור להלן.

מבוא
פורטל “המומלצים” (להלן: “המומלצים”) מברך את המשתמשים בשירותיו. השימוש בפורטל המומלצים (https://bestoneonline.co.il) והאתרים המסונפים אליו, בתכנים המוצגים בהם, בפלטפורמות הדיגיטליות השונות ובמכשירי קצה שונים [לרבות בטלוויזיה, רדיו, מרשתת (אינטרנט), רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולארי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה, רשת ותקשורת אחרים] כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש בפורטל “המומלצים”, תכניו ויישומם, מהווה את הסכמתך ואת אישורך לקבלת התנאים, ההודעות וההגבלות הנאמרים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש בו או בשירותיו.

בתקנון זה
המונח “תכנים” כולל כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon), שיועמדו לרשות המשתמשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, המאפשר צפייה בתכנים, בין אם תכנים אלו בבעלות פורטל “המומלצים” ובין אם הם בבעלות צד ג’, המאפשר לאתר “המומלצים” זכות שימוש בהם.
פורטל “המומלצים”– אתר “המומלצים” (על ערוציו ואתריו) (https://bestoneonline.co.il/) וכל אתר אינטרנט השייך לפורטל “המומלצים” וכל אתר אינטרנט הקשור או המסונף ל”המומלצים” או לאתרים כאמור.

השימוש בפורטל “המומלצים”
התכנים המופיעים בפורטל “המומלצים” והאתרים המסונפים אליו ניתנים לשימוש “כפי שהם” (as is). לא ניתן להתאים את התכנים והיישומים לצרכיו ומטרותיו של כל אדם. לכן, לא תהיה לך כל דרישה, טענה ותביעה כלפי פורטל “המומלצים” לרבות מנהליו, עובדיו ונציגיו מטעמו, בגין אופיים של התכנים שיעלו, תכונות השימוש, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התגובות העלולות להתעורר (אם בכלל) בעקבות הפרסום והנאמר בפורטל ובמכשירי הקצה, בנוסף לשליחת פרטים, העלאת מידע או קבצים מטעמך בפורטל. מכאן, משתמע כי השימוש בפורטל ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

שימוש ביישומים ושירותים מסוימים באתר מותאמים למשתמשים המוגדרים ככשירים לפי החוק. עצם השתתפותך ושימוש כאמור מהווה אישור מצִדך כי אתה בגיר. אם בחר קטין (מתחת לגיל 18) או אדם הנצרך לאישור אפוטרופוס לבצע פעולות באתר ולעשות שימוש בתכניו, ייחשב הנ”ל כאילו קיבל אישור לבצע זאת.

הנהלת פורטל “המומלצים” רשאית לבצע כל שינוי בתוכן, מבנה, זמינות, שירותים, ובכל היבט אחר המוצע באתר ועשויה להכניס שיפורים ולגבות תשלום עבור תכנים ופעילויות. כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הפורטל בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות העלולים להתרחש עקב ביצועם.

אין התחייבות מצד פורטל “המומלצים” כי שירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה ללא טעויות והפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, שלילית ולא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, ללא וירוסים בחומרה ובמערכות התקשורת אצל המומלצים או באתרים המסונפים אליו.

כמו כן, המשתמש פוטר את פורטל “המומלצים”, מנהליו, עובדיו ונציגיו מטעמו מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף העלול להיגרם עקב כך. כמו כן, אין התחייבות מצד פורטל “המומלצים” כי הקישורים המפורסמים בפורטל יקשרו לאתר פעיל ויהיו תקינים. עצם נוכחותו של קישור כזה או אחר בפורטל, אינו מעיד כי תוכנו נכון, מדויק ועדכני והאתר לא יישא באחריות. במידה ונוכחת, לפי דעתך, כי התוכן בפורטל אינו מותאם לרצונותיך או אתה מתנגד אליו, או סבור כי הוא מקומם, מרגיז, אינו נאות, אינו חוקי או אינו מוסרי, אנא עזוב את הפורטל לאלתר. פורטל “המומלצים” מסיר את ידיו ואת אחריותו מכל השלכה ו/או תוצאה מבחירתך לגלוש בו. האתר אינו אחראי לתוכן מכל סוג שהוא שהקישורים מובילים אליו ואינו אחראי לכל השלכה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.

ל”המומלצים” לא תהיה שום אחריות לנזק שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המופיעים בו ו/או לאתרים/פורטלים שאליהם תגיע דרך שימוש או קישור המופיעים בפורטל “המומלצים” ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים שצדדים שלישיים מפרסמים באתר. בנוסף, אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שמסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע דרך שימוש או קישור הקיימים ב”המומלצים” אינה כפופה למדיניות הפרטיות של פורטל אלא למדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים הרלוונטיים ולהוראות כל דין.

שים לב: לחברת “המומלצים” יש זכות לשנות את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש. בכל כניסה לאתר אפשר לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

בכל שאלה, תלונה או הערה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של “המומלצים” ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא”ל: [email protected] . על הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו. “המומלצים” תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. אם מדובר בפנייה בנוגע לשירות או תשלום שגובה ספק שאינו חברת “המומלצים”, על המשתמש לפנות ישירות אל הגורם הרלוונטי ולא אל מי ממחלקות פורטל “המומלצים”.

תכנים שמשתמשים מפרסמים ב”המומלצים”
פורטל “המומלצים” מכבד את זכות חופש הביטוי, ובד בבד מקפיד לשמור על חוקי מדינת ישראל.
לכן חל איסור לפרסם בפורטל ו/או מי מהאתרים המסונפים אליו, כל סוג מהתכנים הבאים :
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, תכנים פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים המהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים שזכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים שמכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

לפורטל “המומלצים” יש את הזכות לא לפרסם תכנים שלדעתו מפרים תנאי כלשהו מבין מהתנאים הנ”ל או עלולים לפגוע בפורטל ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת שיחפוץ. בנוסף, פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, אינו מתחייב בשום מקרה לפרסם תכנים שמשתמשים מבקשים לפרסם בו.

שים לב: כל משתמשי המרשתת (האינטרנט) יהיו חשופים לתכנים שתשלח לפרסום. לפורטל אין כל אחריות לתגובות שתקבל, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ”ל. בנוסף, פורטל “המומלצים” לא יישא בכל אחריות בנוגע לתכנים שנמצאים בפורטל ו/או באתרים המסונפים אליו, ובכל מכשיר קצה שבהם הם מופיעים, וכן אין לו כל אחריות לתוכנם, למהימנותם, לדיוקם, לאמינותם ולהשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש או תוצאות דומות שייגרמו לך או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

בעת שליחת תכנים לפרסום ב“המומלצים”, אתה מקנה לפורטל “המומלצים” רישיון להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו (ראה הרחבה תחת הכותרת “קניין רוחני”, להלן). הרישיון הזה הוא חינם ואינו מוגבל בזמן, כלומר אתה מודע לכך שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום בפורטל ”המומלצים”. כל מידע שתמסור לפרסום בפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים אליו, יהיה גלוי לכל משתמש באינטרנט. לכן יש להתנהל בזהירות, בתבונה ובהיגיון כשמוסרים פרטים אישיים ותנאי תשלום, וכן בטיפול בתגובות שאתה מקבל בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

פורטל “המומלצים” ממליץ לנהוג זהירות יתירה בכל הנוגע לתכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. תשומת לב מיוחדת יש לתת למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (רופאים, משפטנים וכדומה). “המומלצים” מבהירה בזאת שהמידע הזה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית והוא בגדר המלצה בלבד. “המומלצים” אינה אחראית לתכנים אלה ואינה אחראית לתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, לא לך ולא לצדדים שלישיים. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או למקורות אחרים. ל”המומלצים” אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, ולכן אתה מאשר בזאת כי ל”המומלצים” אין שום אחריות לזמינותם של אתרי אינטרנט או של מקורות אחרים כלשהם, לתכנים המפורסמים בהם ו/או לפרסומות ו/או לחומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. בנוסף, אתה מאשר בזאת כי ל”המומלצים” לא תהיה אחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכוש שלך בשל חשיפה או שימוש באתרי אינטרנט או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

התקשרות עם צדדים שלישיים
במסגרת השימוש באתר עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. מובהר בזאת של”מומלצים” אין שום חלק בהתקשרות של המשתמש עם צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתוכני האתרים.

תכנים כלכליים ומשפטיים ובריאותיים
בפורטל “המומלצים” יש מדור כלכלה, צרכנות, בריאות ערוץ משפטי. ייתכן שתימצא בהם ו/או במדורים אחרים בפורטל מידע ותכנים בנושאים בריאותיים, רפואיים, כלכליים ומשפטיים, כולל מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו”ל, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ ועוד ידיעות כלכליות, בריאותיות, רפואיות ומשפטיות משלל סוגים שונים. הפורטל עושה מאמץ לדייק במסירת התכנים הללו, אך מטבע הדברים ייתכן שיהיו אי-דיוקים וטעויות. אם אתה מעוניין להשתמש במידע ובתכנים הללו עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסום שום המלצה או חוות דעת בנוגע להתנהלות בריאותית, רפואית, משפטית, פיננסית, כלכלית או לביצוע עסקאות, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ וכן ייעוץ משפטי כלשהו, כדוגמת: בחירת עורך דין, רופא, מטפל, כל סוג של מתן וקבלת טיפול רפואי ו/או מניעתו, בחירת הגשה ו/או אי-הגשת תביעות.

אתה האחראי הבלעדי לכל פעילות הנעשית או שלא נעשית בעקבות שימוש בכל מידע שתמצא בפורטל “המומלצים” ו/או האתרים המסונפים אליו.

קניין רוחני
זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר או שמופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתרים, תוכנות, יישומים וקודים של האתרים) של כל החומר באתר שייכות במלואן לפורטל “המומלצים” ו/או לאתרים המסונפים אליו בלבד ו/או לספקי התוכן שלה, ו/או לשותפים עסקיים, לפי העניין.

המשתמש בפורטל ו/או באתרים המסונפים אליו, מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, במרשתת (באינטרנט) ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו. שמו של פורטל “המומלצים”, שם המתחם של הפורטל ו/או האתרים המסונפים אליו וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הם קנייניו הבלעדיים של פורטל “המומלצים” ו/או האתרים המסונפים אליו.

שים לב, כשאתה מוסר תוכן מכל סוג שהוא לפרסום ב”המומלצים” ו/או לאתרים המסונפים אליו, אתה מאשר כי אתה הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בו, ושיש לך רשות להתיר את פרסומם ב”המומלצים” ו/או באתרים המסונפים אליו. לפורטל “המומלצים” ו/או לאתרים המסונפים אליו, יש זכות לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע שמסרת לה לפי שיקול דעתה בכל שירותי התוכן שהיא מספקת ובכל מכשיר קצה. הרישיון שאתה נותן לצורך כך לפורטל “המומלצים” ו/או למי מהאתרים המסונפים אליו הוא חינמי ואינו מוגבל בזמן.
במקרה ובפרסום כלשהו בפורטל ו/או במי מהאתרים המסונפים אליו, לא ניתן קרדיט ליוצר שעל פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן, או אם ניתן קרדיט לא נכון או לא מלא וכדומה, על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן או תיקון הקרדיט בפרסום בתוך פרק זמן סביר.

מובהר בזאת כי חל איסור להשתמש במידע או בתכנים שבפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים אליו, לצורך יצירת או פרסום של לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות. כל שימוש במידע המאוחסן בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים אליו, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הפורטל מראש ובכתב. לקבלת הסכמה כזו ניתן לפנות בהודעת דוא”ל ל: [email protected]. רק לאחר הסכמה מפורשת ובכתב, יהיה ניתן להשתמש במידע וזאת לפי תנאי הפורטל ו/או מי מהאתרים המסונפים אליו שאישר את השימוש הנ”ל.

מידע מסחרי
הפורטל, וכן מי שקיבל היתר ממנו בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים אליו, פרסומות ומידע מסחרי מטעמו או מטעם צד שלישי, בכל דרך שיראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. פורטל “המומלצים” יהיה רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש של פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות בפורטל ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לפורטל “המומלצים” ו/או למי מהאתרים המסונפים לו, אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים ו/או למהימנותם. יודגש כי פרסום המידע המסחרי או כל מידע המופיע בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו, כשלעצמו אינו מהווה עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי צדדים שלישיים.

תנאים נוספים
המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי הדוא”ל שימסור לפורטל “המומלצים” ו/או למי מהאתרים המסונפים לו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את פורטל “המומלצים” ו/או מי המאתרים המסונפים לו, לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מהאתרים שהוא נרשם אליהם, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו ו/או לכל גורם מסחרי או אחר שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו ייתן בידיו את הפרטים. לכל משתמש יש אפשרות להסיר עצמו בכל עת מכל רשימת תפוצה, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור, ולא תהיה לו שום טענה כלפי החברה בנוגע לקבלת דיוור כאמור.

פורטל “המומלצים” ו/או כל מי מהאתרים המסונפים לו, רשאי להפסיק את פעילות האתר וכל אחד מהמדורים, ערוצים השונים או היישומים באופן זמני או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש בו ובכל אחד מהאתרים המסונפים לו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי כזה יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים ויחייב אותו מרגע העדכון.

כל משתמש מתחייב לקרוא את תקנוני פורטל “המומלצים” והאתרים המסונפים לו מעת לעת ולפעול על פיהם.

בנוסף, המשתמש מסכים כי הניסוחים בתקנון זה לא יפורשו באופן מצמצם נגד פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, ושלפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, שמורה כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש.

שים לב: אם פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, יחליט לנהוג במדיניות של ויתור, דחייה, ארכה או הקלה כלפי משתמש מסוים או כמה משתמשים הדבר לא ייחשב תקדים, לא יפעל לחובת הפורטל ו/או מי מהאתרים המסונפים לו ולא ייחשב כוויתור על זכויותיו לפי התקנון הזה, מלבד אם מדובר בוויתור מפורש בכתב, המתייחס בצורה ספציפית להוראות תקנון זה.

הפסקת שימוש ושיפוי
פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, רשאי להפסיק את הפעילות של כל משתמש בשירותיו, אם לא יעמוד בתנאי חלקם, כולם ו/או כל אחד ואחד בנפרד מתנאי הסכם זה, לפי שיקול דעתו. בכלל זה, העברת דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים שיוכיחו, לדעתו של פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, כי הם נפגעו / נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש, וכן לנקוט כל פעולה אחרת שפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, יימצא לנכון כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים. בנוסף, אם משתמש הפר / יפר תנאי שימוש אלה, יהא פורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. המשתמש משפה ו/או ישפה את הפורטל ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, עובדיו, מנהליו, או מי מטעם פורטל “המומלצים” ו/או מי מטעם האתרים המסונפים לו, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. תנאי השימוש הללו מצטרפים להוראות של כל תקנון אחר המצוי בפורטל “המומלצים” ו/או כל תקנון אחר המצוי במי מהאתרים המסונפים לו. במקרה של אי-התאמה, הוראות התקנונים הספציפיים תגבר.

המשתמש מודע למגבלת המרשתת (רשת האינטרנט) בנוגע לאבטחת מידע ברשת, ומשחרר את הפורטל, האתרים המסונפים לו ו/או מי מטעמם מכל אחריות בעניין זה.

תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על התקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין משפטי הנוגע לתקנון הזה ולשימוש בפורטל “המומלצים” ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, כולל התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים בפורטל ו/או מי מהאתרים המסונפים לו, יידון בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב-יפו.

תקפות הוראות תקנון זה
אם בית המשפט יקבע כי הוראה מהוראות תקנון זה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, לא יבטל הדבר את הוראות התקנון האחרות ו/או את חלקי ההוראה האחרים שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית הרלוונטית.
הגלישה והשימוש בפורטל “המומלצים” ו/או במי מהאתרים המסונפים לו וביישומיהם, מותרים אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.


גלילה לראש העמוד

אנו משתמשים בעוגיות לצורך שיפור חווית הגלישה באתר. בהמשך הגלישה אני מבין ומאשר.

דילוג לתוכן